Lid worden

  Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden als lid van muziekvereniging Sempre Crescendo.
  Na ontvangst sturen wij u een bevestiging en formulier voor automatisch incasso toe t.b.v. lesgeld en/of contributie.

  Voornaam

  Achternaam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Geboortedatum

  Telefoon

  Mobiele telefoon

  E-mailadres

  Ik kom bij Sempre Crescendo als

  Mijn lidmaatschap gaat in per

  Bij minderjarigen is aanmelding door een ouder/verzorger vereist.

   

   

  Contributie voor leden/leerlingen tot 18 jaar: € 45 per kwartaal.
  Contributie voor leden/leerlingen vanaf 18 jaar: € 50 per kwartaal.
  Contributie voor drumleerlingen bedraagt 50% van bovengenoemde contributie. Dit komt doordat de drumlessen in de eigen studio van de docent gegeven worden. Sempre Crescendo betaalt hierdoor geen huurkosten voor de lesruimte.

  Meer informatie over lesgeld muzieklessen vindt u bij Les en bij instrument en muziekdocent.

  Slagwerkles (slagwerkschool Gerrit Reijnders)                                       € 28 per maand
  + contributie voor slagwerkleerlingen tot 18 jaar                                € 45 per kwartaal
  + contributie voor slagwerkleerlingen vanaf 18 jaar.                         € 50 per kwartaal

  Drumles (direct te voldoen bij docent Sjon Monincx)                       € 12,50 per les à 30 minuten
  + contributie voor drumleerlingen tot 18 jaar                                       € 22,50 per kwartaal
  + contributie voor drumleerlingen vanaf 18 jaar.                                € 25,00 per kwartaal

  Zodra een drumleerling mee gaat spelen in het orkest, gelden bovenstaande tarieven voor een volledig
  contributiebedrag.

  Toelichting: het contributiebedrag voor drumleerlingen is lager dan voor de overige leerlingen. Dit komt doordat de drumlessen in de eigen studio van de docent gegeven worden. Sempre Crescendo betaalt hierdoor geen huurkosten voor de lesruimte.

  Verstrekte persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Sempre Crescendo verwerkt conform  de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Voor meer informatie: www.semprecrescendo-diepenveen.nl/privacy