Slagwerkles

Slagwerklessen bij Sempre Crescendo worden verzorgd door de slagwerkschool van Gerrit Reijnders.

De lessen vinden plaats op vrijdagmiddag en worden gegeven in Kulturhus Diepenveen. Ook vanuit Deventer (o.a. Borgele, Platvoet, Keizerslanden en Steenbrugge) is onze leslocatie goed en snel te bereiken.

Het lesgeld voor de slagwerklessen bedraagt € 28 per maand.
Zodra de leerling eraan toe is, kan hij/zij mee gaan spelen in onze slagwerkgroep en deelnemen aan optredens; een mooie gelegenheid voor verdere groei en ontwikkeling en om ervaring op te doen in het samen spelen. Wat is er nu leuker dan samen muziek maken!.

Leerlingen op slagwerk zijn lid van onze muziekvereniging en betalen contributie conform onderstaande tarieven. Lesgeld en contributie worden geïnd via muziekvereniging Sempre Crescendo.

Als lid van Sempre Crescendo hebben leerlingen tot 18 jaar recht op een korting op het lesgeld. Voor het lesseizoen 2023-2024 bedraagt de korting €120. Elk kwartaal wordt er €30 verrekend met de contributie.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Christel Dijkslag (leerlingcoördinator slagwerk) via telnr. 06-37 29 68 44 of e-mail slagwerk@semprecrescendo-diepenveen.nl.

Contributie:
Voor leden van Sempre Crescendo geldt de volgende contributie. Het lidmaatschap vormt tevens de basis voor de kortingsregeling voor leerlingen tot 18 jaar:
– jeugdleden tot 18 jaar: € 45 per kwartaal
– volwassen leden van 18 jaar of ouder: € 50 per kwartaal.

Voor het stopzetten van de lessen geldt een opzegtermijn van 1 maand, ingaande per de eerste van de daaropvolgende maand,  bijvoorbeeld wanneer men opzegt op 15 juni, dan stopt het lesgeld per 1 augustus.

Verstrekte persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Sempre Crescendo verwerkt conform  de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Voor meer informatie: www.semprecrescendo-diepenveen.nl/privacy