Nieuws

Nieuwe basklarinet!

Onze basklarinet was al tientallen jaren oud en is in die jaren intensief bespeeld. Al langere tijd was er de wens om dit instrument te vervangen. Bas (onze basklarinettist), alle overige leden en dirigent Martin van Zanten zijn in hun nopjes nu deze wens in vervulling is gegaan.

Van een basklarinet wordt wel eens gezegd, dat dit instrument in de lage tonen kan “brommen” en in de hogere registers kan “zingen”. Dit nieuwe instrument zal de klankkleur van het orkest zeker ten goede komen.

Deze aanschaf is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds, waarvoor onze hartelijke dank.