Slagwerkles

Slagwerklessen bij Sempre Crescendo worden verzorgd door de slagwerkschool van Gerrit Reijnders.

Het lesgeld voor de slagwerklessen bedraagt € 28,00 per maand.
Zodra de leerling eraan toe is, kan hij/zij mee gaan spelen in onze slagwerkgroep en deelnemen aan optredens.

Leerlingen op slagwerk zijn lid van onze muziekvereniging en betalen contributie conform onderstaande tarieven.
Om de kosten zo laag mogelijk te houden verloopt dit uitsluitend via een afgegeven machtiging voor automatisch incasso.
Lesgeld en contributie worden geïnd via muziekvereniging Sempre Crescendo.

Voor het stopzetten van de lessen geldt een opzegtermijn van 1 maand, ingaande per de eerste van de daaropvolgende maand,  bijvoorbeeld wanneer men opzegt op 15 juni, dan stopt het lesgeld per 1 augustus.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christel Dijkslag (leerlingcoördinator slagwerk) via telnr. 06-37 29 68 44 of e-mail slagwerk@semprecrescendo-diepenveen.nl.

Contributie:
Voor leden van Sempre Crescendo geldt de volgende contributie:
– jeugdleden tot 18 jaar: € 40,00 per kwartaal
– volwassen leden van 18 jaar of ouder: € 45,00 per kwartaal.

Verstrekte persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Sempre Crescendo verwerkt conform  de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Voor meer informatie: www.semprecrescendo-diepenveen.nl/privacy