Lid worden

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden als lid van muziekvereniging Sempre Crescendo.
Na ontvangst sturen wij u een bevestiging en formulier voor automatisch incasso toe t.b.v. lesgeld en/of contributie.

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Telefoon

Mobiele telefoon

E-mailadres

Ik kom bij Sempre Crescendo als

Mijn lidmaatschap gaat in per

Bij minderjarigen is aanmelding door een ouder/verzorger vereist.

 

 

Contributie voor leden/leerlingen tot 18 jaar: € 40,00 per kwartaal.
Contributie voor leden/leerlingen vanaf 18 jaar: € 45,00 per kwartaal.
Contributie voor drumleerlingen bedraagt 50% van bovengenoemde contributie. Dit komt doordat de drumlessen in de eigen studio van de docent gegeven worden. Sempre Crescendo betaalt hierdoor geen huurkosten voor de lesruimte.

Meer informatie over lesgeld muzieklessen vindt u bij Les en bij instrument en muziekdocent.

Slagwerkles (slagwerkschool Gerrit Reijnders)                                       € 28,00 per maand
+ contributie voor slagwerkleerlingen tot 18 jaar                                € 40,00 per kwartaal
+ contributie voor slagwerkleerlingen vanaf 18 jaar.                         € 45,00 per kwartaal

Drumles (direct te voldoen bij docent Sjon Monincx)                       € 12,50 per les à 30 minuten
+ contributie voor drumleerlingen tot 18 jaar                                       € 20,00 per kwartaal
+ contributie voor drumleerlingen vanaf 18 jaar.                                € 22,50 per kwartaal

Zodra een drumleerling mee gaat spelen in het orkest, gelden bovenstaande tarieven voor een volledig
contributiebedrag.

Toelichting: het contributiebedrag voor drumleerlingen is lager dan voor de overige leerlingen. Dit komt doordat de drumlessen in de eigen studio van de docent gegeven worden. Sempre Crescendo betaalt hierdoor geen huurkosten voor de lesruimte.

Verstrekte persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Sempre Crescendo verwerkt conform  de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Voor meer informatie: www.semprecrescendo-diepenveen.nl/privacy